PRIVACY POLICY

In dit privacy statement leest u welke persoonsgegevens Aland verwerkt en hoe er met u gegevens wordt omgegaan. Aland hecht waarde aan uw privacy.  Aland garandeert dan ook dat al uw persoonsgegevens zoals: namen, e-mailadressen, telefoonnummers en adressen die u aan ons verschaft, vertrouwelijk worden behandeld.

Gebruik van gegevens
Bij het inplannen van bezichtigingen, inschrijvingen voor onze mails, het verkopen van uw woning of het aankopen van een woning vragen we uw persoonsgegevens. Deze worden opgeslagen op een beveiligde server.

Cookies
De website van Aland gebruikt cookies voor tracking doeleinden middels Google Analytics. 

Verwerking persoonsgegevens
Voor Aland is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Aland zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Europese Privacy verordening.

Doorgifte aan derden
Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden. Dit kan dit noodzakelijk zijn voor doeleinden als adviezen, taxaties, koopovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten en opdrachtbevestigingen. Denk hierbij aan derden als notarissen, collega makelaars en taxateurs. Met deze externe partijen sluiten we een overeenkomst waarin wordt vastgelegd hoe de verwerker met de persoonsgegevens om dient te gaan.

Medewerkers
Onze medewerkers gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Beveiliging
Onze computers en telefoons zijn beveiligd met een toegangscode;
De computerschijven waarop de persoonsgegevens worden opgeslagen zijn beveiligd met een code;
Onze website staat op een beveiligde server en heeft een https-beveiligingscertificaat;

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Persoonsgegevens voor contactaanvragen en gewone vragen waar geen opdracht uit volgt worden elk kwartaal verwijdert uit de email boxen en uit telefoons.

Wanneer er een transactie volgt schrijft de Wwft voor dat deze eigen transacties voor een periode van minimaal 7 jaar moeten bewaren. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens verwijderd worden.

Uw rechten
U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de gegevens die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan dit eventuele verzoek.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op.